algebra II-URGENT

44,834 results, page 33
 1. algebra

  1/4 = 3 - 2x - 1/x + 2
 2. Algebra

  2x+3 over 4 = x over 4
 3. algebra

  if x% of y = 15 then y% of x = what?
 4. algebra

  is z^18*z^0=z^18
 5. Algebra 2

  4t^2-4/9(t+1) * 3t+3/2t-2
 6. algebra

  (-2x)-6
 7. Algebra

  2+5s-4
 8. algebra

  -4x-5=6+3x
 9. Algebra

  5/4 + x/2 = 11/8
 10. algebra

  3 over a+2 over 3a =11 over 15
 11. algebra

  y>=1 x>=5
 12. algebra

  9x+y=11
 13. Algebra

  9|r-2|-10<-73 r<-5 r<9
 14. algebra

  12 - 1 1\2 c = 2 1\2
 15. algebra

  m+3(m-4)=16 2z-4(9-3z)=62 2b+8/5=-12
 16. algebra

  5y-3y=16
 17. algebra 11

  (K+1)x+2y=6; M=k-2
 18. Algebra

  14-6(-8)+5 =
 19. Algebra

  -9 - (-3) =
 20. Algebra

  8{6-4(2-5)}=
 21. algebra

  -1/6m=22
 22. algebra

  x+6+9 - x - 18 x-3- - x
 23. algebra

  x^2+7=43
 24. Algebra

  Is this right? 5/4x + 1/8 x =9/8 +x 11/8x= 9/8 +x 3/8 x = 9/8 x= 3
 25. algebra

  PLEASE HELP ME WITH 9X=2X+14
 26. Algebra

  y/5+y-3/2=7
 27. Algebra 6

  3x+2y-2x+2=3x-2x+2y+2
 28. Algebra

  x^6+x^7/x
 29. Algebra

  is this right? 5/2x + 1/4x = 5/4 + x (2/2)5/2x + 1/4x= 5/4 + x, 10/4x + 1/4x= 5/4 + x, 11/4x= 5/4 +x' 10/4x-x = 5/4 + x - x, 6/4 x = 5/4, (4/6)6/4x= 5/4(4/6), x= 5/6.
 30. algebra 1p

  5(x-3)-3(x-1)
 31. algebra

  What is (-2)^2 (-3)^2
 32. algebra

  -13=5(1+4m)-2m
 33. algebra

  1/3(x+3)+1/6(x-6)=x+3
 34. algebra

  2a = 3a + 4c for a
 35. algebra

  2a = 3a + 4c for a
 36. algebra

  Y^2-y-6
 37. algebra

  2x + y = 9 for y
 38. algebra

  3x + y = 6
 39. algebra

  Does 6+5x=44
 40. algebra

  {2y =8x+6 9x+3y=21
 41. algebra II

  {2y =8x+6 9x+3y=21
 42. algebra

  4(c - 3) = 4c + 8
 43. algebra

  3c+4=4c-17
 44. Algebra 1

  What is c if: a+b+c = 77, a-c = b+c, and c = b/2
 45. Algebra

  9,12,15,19,...
 46. Algebra

  J=mK/R=ms for m
 47. algebra

  6x-(2x-3)=31
 48. algebra

  3k=1/7
 49. algebra

  7x+9y-9(7x-8y+5z)= help me I do not know what to do.
 50. algebra

  8(5x-2)=84 Please help. Thank you!
 51. algebra

  Please help! 7/3x + 1/3x = 4x + 48/3 + 8/3x Thanks so much for your help!
 52. algebra

  4y - 10 + y + 51 = 6y + 50 - 4y Please help me. thanks!
 53. algebra

  what is 4p+3q=36 9p+6q=78 ?
 54. algebra

  12 - 3b = what? for b = 4.3
 55. Algebra 1

  what is the value of xy/z if x=-2 y=-3 z=4
 56. Algebra

  (20-14)^2 ÷ 12 a. 1 b. 3 ** c. 17 d. 0.5
 57. algebra

  y=3x+17 -2x-7y=4
 58. algebra

  if y = x-19, what is the value of x when y=34?
 59. algebra 1a

  x+4y=2(1) x=3-4y(2)
 60. algebra

  5x+2>3x+10
 61. algebra

  a/4=13
 62. algebra

  6 x (-3) x (-5) x 4
 63. algebra

  4/7+n/12 what is n
 64. Algebra

  63=9x-9
 65. algebra 2

  (-2.7)^0
 66. algebra

  -(6)^-1
 67. algebra 2

  (-5g^5h^6)^2(g^4h^2)^4
 68. algebra

  What is x/3=7/6
 69. Algebra

  What is x when 6(x+4)+4(x+5)=74
 70. Algebra

  What is x when 6(x+4)+4(x+5)=74
 71. algebra 2

  y=ln(2x-12)
 72. algebra

  (c+g)(c^2-cg+g^2)
 73. Algebra 2

  „ x+2„ =3x+1 Please help
 74. Algebra 2

  „ 3x+1„ =2x+6 Help please.
 75. algebra

  s+t=-4 and s-t=2
 76. algebra

  (xy)^1/4(x^2y^2)^1/2 over(x^2y)^3/4
 77. algebra

  5x=-2x-6
 78. algebra

  1)
 79. algebra 2

  y+2x=5;x=-1,0,3
 80. Algebra 1

  9x-8y=42 4x+8y=-16
 81. Algebra

  -2 |h-7|= -28
 82. algebra

  2x^2+5x-12=0
 83. algebra

  w^3 + 5w^2 - w = 5
 84. algebra

  a^2 + 2a -24
 85. algebra

  1/2x+6=1/3x
 86. algebra

  x-9+-6x+5 A. 14 B. 7 C. 2 D. 21 thanks for your help
 87. Algebra

  (2y-4)/(y-2)
 88. algebra

  16/2t=2
 89. algebra

  3x-4z=2w
 90. algebra

  28=2h-18
 91. Algebra

  x+3y>-3 and 4x+y=4
 92. algebra

  1)
 93. algebra

  2)
 94. algebra

  3 (x-8)
 95. Algebra

  4a/16 + a/16 =?
 96. algebra

  2(4-16)+/4-12
 97. Algebra

  If 4g+ 5= 4/9, what is the value of 4g-2?
 98. algebra

  (-x)(x²)=
 99. algebra 1

  5 = n over 2
 100. algebra

  x/14+12=3x-8.5