Algebra, help + check please

58,005 results, page 79
 1. algebra

  2/8=x+2/72
 2. algebra 1

  15.6+x for x= -17.9
 3. Algebra

  3/(s - 1) + 1 = 12/(s^2 - 1)
 4. algebra

  if x% of y = 15 then y% of x = what?
 5. Algebra 2

  x^2-x+5=0
 6. Algebra

  2x+3 over 4 = x over 4
 7. Algebra

  a^-2a=48
 8. algebra

  x-8+3<11
 9. algebra

  7y+2<-8
 10. Algebra

  3(x - 2) > 4(2x + 11)
 11. algebra

  -4 -1 -3 (2/5) * (2/5)/(2/5)
 12. algebra

  9x(9x^2-3x+2)
 13. algebra

  If 3x - 1 = 11, what is the value of x 2 + x?
 14. algebra

  x/8-1/6=6
 15. Algebra 1

  N/5-9=1/5
 16. algebra

  35+ 6 x < 20 -2
 17. Algebra

  y3 + 64
 18. algebra

  x+3>11
 19. Algebra I

  5-x-2=3+4x+5
 20. algebra

  -7/10-1/5=-7/10-2/10=5/10=-1/2 is this right -5/8+2/7=-35/56+16/56=-19/56 is this right
 21. Algebra

  2(x-3)-3(x+5) = 3(x-2)-7
 22. algebra

  (4x^4-5x^2+2x-10)/(2x-3)
 23. Algebra

  W-8/3=4
 24. algebra

  5x/9-11=-51
 25. Algebra

  Please help! 1) -6x(1-4x) + 5(3x-8) 2) 8(-4+7n) + 6n(2n-7) 3)4(3v+1) - 8v(1-8v) 4)4x(7+5x) - 8(-x - 7)
 26. Algebra 1

  (6+8)8-9/3(9+3-2)^2
 27. Algebra

  1. 5h - 9 = -16 + 6h 2. 4x + 4 = 9x - 36
 28. algebra

  3+k=m
 29. algebra a

  f(c-5)
 30. algebra

  2/3x-1/5y=2, 4/3x+4y=4
 31. algebra

  y=x+z x=8 z=12 what is that value?
 32. algebra

  2+x=8
 33. algebra

  1/3(x+3)+1/6(x-6)=x+3
 34. algebra

  43=3(x+1)+2x
 35. algebra

  k=(2c-9d)/8
 36. algebra

  (p+3)(p-4)(p-3)(p+4)
 37. algebra

  (-7x+3)+(4x^2+1/2x-10)
 38. algebra

  f(x)= 5x +1 when X=2
 39. algebra

  z-[2z-[3z-(4z-5z)-6z-7z)-8z
 40. Algebra

  x^2+4x-24/x-3
 41. algebra

  3/2=40+y/4= Please help
 42. algebra

  1/(x-2) - 1/x= 1/3
 43. algebra

  5(h-4)=8
 44. algebra 2

  x-7<3x-5<x+11
 45. algebra

  What is the value of x and KL if K is between J and L? JK=6x, KL=3x, and JL=27
 46. Algebra 2

  (20-r)^(1/2)= r
 47. algebra

  y=-5/6x+4
 48. Algebra

  K(x) = -3x^4 + 5x^3 - x + 7 for x = -2. K(-2) = -79
 49. Algebra

  (3k^3)^6
 50. algebra

  5/z+6 + 5/3z
 51. ALGEBRA

  -7 - (-5) -3 =
 52. ALGEBRA

  -4 -3 = -7 3 - (-2)
 53. algebra

  what is 2/7(4M-18)=12
 54. Algebra 1a

  I need help
 55. algebra

  5r-4s=8 4r+5s=31
 56. algebra I

  what is (-9)=7+7/9z?
 57. algebra

  y= x+2/3;(1,1/3)
 58. Algebra 6

  3x+2y-2x+2=3x-2x+2y+2
 59. algebra

  3(c^3)^2 + c^2(2c)4
 60. Algebra 1

  k-8= -7
 61. algebra

  5m+n=34 m-2n=9
 62. algebra

  4(3d-2)=3d-5
 63. ALGEBRA

  -12 + (-6) + 15 + (-2)
 64. algebra

  what is -4^4 thank you!
 65. ALGEBRA 1

  what is 2(x+1)+2=3x-4
 66. Algebra

  2x/x-5 + 1/x-1=0
 67. algebra

  A(n) = 5 + (n-1)(-3)
 68. algebra

  -21+3z/7 / 4z-28/49
 69. algebra

  1. x-9/5=1/5 2. 1/2+x=2/3 3. 1/2+x=2/3 4. x/4=3/8 5. 3/2+x=2
 70. algebra

  x + 2.2 < 5, x = -2.3
 71. algebra 1

  7x+8(2y+2x)
 72. algebra

  9w + 3 = 6(w - 2)
 73. algebra

  -1/5x+5/2=11/5
 74. Algebra

  x/x-4 - 4/x-5=- 4/x^-9x +20
 75. Algebra 1

  If x-2=6, what is the value of x^3 -1
 76. Algebra 1

  -3 1/2= 1/2x+1/2x+x
 77. algebra

  - 4/3x=7/9
 78. Algebra 1

  1. 4f (5)+7 2. F(X)=2x-6 3. g(X)= x^2-x-x-9 4. h(x)=4-X
 79. algebra

  -8/3•2
 80. algebra

  x^2+x/x^2-6x+8/x^2+3x+2/2x^2-7x+6 can some help me please...
 81. algebra

  x^2+4x-8 (X+4)^2=6 could you help me please.
 82. Algebra 2

  (18-n)^(1/2)=(n/8)^(1/2)
 83. algebra

  M --- +. 5= -2 3.
 84. Algebra 2

  (1/(n^2))+(1/n)=(1/(2(n^2)))
 85. Algebra 2

  (2v-7)^(1/2)=v-3
 86. algebra 1

  4+x/8=3/4
 87. algebra

  (x-0.2)(x+0.2)
 88. algebra 1

  3v-4
 89. algebra

  x/2-1/3=5
 90. algebra

  7n+6=4n-9
 91. algebra

  3b-13+4b=7b+1
 92. algebra

  y+y+2=18
 93. algebra

  -7=-1/6x
 94. algebra

  x^2-9/x^2/ x^5+3x^4/x+2
 95. algebra

  (2x^2-3x+1)(x^2+x-2)
 96. algebra

  2/y+p=3/q
 97. Algebra 1

  -4x+y+=1 2y-2=8x
 98. Algebra 1

  5x-2y=4 3x+y=9
 99. algebra

  3x - 6y + 2z - 5x - 3y + 8z
 100. algebra

  (a+1((a+1)