dwrls,math

140,374 results, page 25

 1. math

  1 1 /3 X 1.80 1 1/3 = 4/3 4/3 x 1.8 = (4 x 1.8)/3 = 7.2/3 = 2.4
 2. math

  2n-3 for n=9
 3. Math

  2_ 5_ = 17
 4. MATH

  .9X=15-.6X
 5. MATH

  z6-z2
 6. math

  z^6-z^2
 7. math

  -12-(-17)/ -23-(-23)
 8. math

  (-12) -(-17) / (-23)) - (-23)
 9. math

  How do you do this? w=[k(B+b)]/3
 10. Math

  4x-y =5
 11. math

  3a - 8 (2a + 5b) - (a - 7b)
 12. math

  a(x+c)= b(x-c)
 13. MATH

  d^2+8 8-d ------ - ------ d^3-d d^3-d
 14. MATH

  2m + 1 --- --- 6m-3 3-6m
 15. math

  (7x^5)(8x) (-2.4m^3)(3.5m^-3)
 16. Math

  5 3/4 - (-8 1/2) = ?
 17. math

  -2x + 4(2x - 9)
 18. math

  1.if 7y=2x=5,then x= ?
 19. math

  If 7y-2x-5,then x=?
 20. Math

  What is a²+6a-72+0 ?
 21. math

  If 7y-2x-5,then x=?
 22. Math

  4/5 of 10=
 23. Math

  / X = 21
 24. math

  11/12-[1/3 1/4]=
 25. math

  If h= 3 and k =4, then hk+4/2 -2=
 26. math

  If n=2 and x=1/2, then n(4-x)=
 27. math

  -5x>15
 28. math

  y=7x-6 When y=0 x=?
 29. math

  (x+1)(x-1)=5(x-1)
 30. math

  8x=4y=12
 31. math

  if y=6 3x-y=10 what is x
 32. math

  a4.a6
 33. math

  13.7b-6.5=-2.3b+8.3
 34. math

  8x-[2x+3{-2(2x+3)-4x}-10]
 35. math

  2m+12=3m-31 3(5j+2) = 2(3j-6)
 36. Math

  9k+6<39 -
 37. math

  x+4=2x+3
 38. math

  (2n-3)(n-2)
 39. math

  3(x-2)-2x=x-6
 40. MATH

  2t/3 - 11 = 4 (16 - t ) - 1t/3
 41. math

  2(2.5b-9)+6b=-7
 42. math

  23/4=f-1/4
 43. math

  5-6x=12
 44. math

  7x+2=10
 45. math

  k-9(2+k)
 46. MATH

  3x-8>10
 47. math

  e^0.5
 48. math

  x+12=6 so does x = -6
 49. math

  8/9 x 1 1/5 x 10
 50. Math

  4b+5d-c/a
 51. math

  x+2y=3 2x+3y=7
 52. math

  7p-6+4p=-39
 53. Math

  10=1x - 3 4m-4 =4m
 54. Math

  2x-y=4 and 2x-y=3
 55. math

  1. 5m+6=-4
 56. Math

  17 11/(12 ) ÷6 1/10
 57. Math

  .34
 58. math

  let f(x)= 2x+8 and g(x)= x+4 (f+g)(x)
 59. Math

  -5t = t+12
 60. Math

  -5t = t+12
 61. Math

  2x=0
 62. Math

  5y-5y=0
 63. Math

  What is 5/7 of 1/5?
 64. Math

  what is 3(x-4)-2(8-x
 65. math

  7/8 * 4/5
 66. Math

  3 8/9 x 27
 67. Math

  Thanx 4 ur help!!!
 68. math

  2/3+4/6+?
 69. Math

  12/64
 70. math

  0.3x-0.2y=0.5 x-2y=-5
 71. math

  15% of 20
 72. Math

  why a (-)x(-)=(+) (-)x(+)= (-)
 73. math

  6+6+7+2=
 74. math

  4/5 - x/3=10
 75. MATH

  6(X+5-2)X+4)+3(X-5)
 76. Math

  PV/nR=T what does n=?
 77. Math

  -4-5-7h=49
 78. math

  x/3-8=3x+5
 79. math

  3w+1=1 what does w =
 80. Math

  y=2x+6 y=2x-10 y=3+6 y=5x+10 y=4x-12
 81. math

  7^t-2 = 5^t
 82. Math

  42 mm = ? cm?
 83. Math

  y=7x+3 y=5x-1 y=7 y=-2x y=1/2x + 5/2 y=2x+3/2
 84. math

  1 1/15+3 3/10-2 4/5
 85. math

  8*0
 86. Math

  What is 21 S on a D
 87. math

  what is 15 R on a S T
 88. math

  12 ln x=44
 89. Math

  x^2+6x+27 m^2-m-12
 90. math

  72 in = how many cm 7 l _ how many qt?
 91. math

  2/3*3/5
 92. Math

  2x-y=6 y-x=0 does x=6 and y=6
 93. math

  x^3+7x^2+7x+49
 94. Math

  1.5 x 1.5 =
 95. Math

  3x - y = -4
 96. math

  okay thank you.
 97. math

  x/x^2+2x+1 + 3/4x^2-4
 98. Math

  AP h
 99. math

  4+1-2+3
 100. math

  26+4*(15-4)
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100