algebra II-URGENT

44,753 results, page 44

 1. Algebra 2

  10x+ (x^2) = 42
 2. algebra

  what is the estimate for 5 1/3 x 24?
 3. algebra

  a^2 + a - 240
 4. algebra

  simplify 27^2/3
 5. Algebra 2

  Let f(x)=x^2+1 and g(x)=2x^2 find G(f(x))
 6. algebra

  show mw how to do 1.25 of 64
 7. algebra

  how do u do 1.25 multiplied by 64
 8. algebra

  Solve |x + 5| < 9
 9. ALGEBRA

  solve for u 3u - 16=5 (u - 6)
 10. algebra

  Solve |2x -5| > 7
 11. algebra

  11b,6=b-5
 12. algebra

  standardformofquadratic
 13. algebra

  8% of(n+2)equals 12. What is n?
 14. Algebra

  Solve for w. 8-(3/w+1)=(7/w+2)
 15. algebra

  what is the inverse ƒ(x) = x2 - 9
 16. College algebra

  x+5 + x-3 = 5 --- --- --- 7 4 14
 17. college algebra

  2/3(5/4+2d) + 1/3=2/5
 18. algebra

  Solve -7x - 20= -24 2/3
 19. algebra

  3x^3-2x^2y-8xy^2
 20. algebra

  5 divide Y + 11 = 11.5
 21. algebra

  What is the answer to (6.9); x + 6y = 5
 22. algebra

  solve 6r+2s-(3r-7s)
 23. pre algebra

  (6.3 X 10-2) - (2.1 X 10-1)
 24. algebra

  Subtract (1.5x^3+4.8x^2-3.7x)(-4.3x^3-4.5x^2+32)
 25. algebra-college

  (-5x^2)2
 26. algebra

  solve (bc^2)-^2
 27. algebra

  r^2+11r+30=0
 28. algebra

  a^6-729
 29. college algebra

  b^9/b^3
 30. math (algebra)

  1/3y=x y+x+4=0
 31. algebra

  Evaluate 5(11 + 22 - 10) – 19
 32. Algebra

  Evaluate 1/2^-2 x^-3 y^5 for x = 2 and y = –4
 33. algebra

  How do you multipl (3a-2b)(4a+3b)??
 34. pre-algebra

  what is x? -2x+4=3x-6
 35. Algebra

  How do you simplify (r+3)^3?
 36. algebra

  a^2 15a^3
 37. Algebra

  Evaluate x+y/9 for x=51 and y=3
 38. algebra

  factor 5p+15=
 39. algebra

  39z-(8z-27)=
 40. algebra

  solve for t C=ts, t=
 41. algebra

  x^2-3+x=4/3=-5xx^2-9
 42. algebra

  how to solve this 2.3 + 7.7 x 2 =
 43. algebra

  subtract x-8=2/7 x+8
 44. algebra

  v^2-36 6 -v my answer (v+6)(v^2-6y+36 6v
 45. algebra

  Solve: x-2y= -5 2x+y= -5
 46. Algebra

  (4y^2)^5 __________ y ^-3
 47. Algebra

  8x^3 + 1728
 48. PRE-ALGEBRA

  2V/5+V/4
 49. Algebra 2

  Divide. x^2+5x-26,x+7 Thank you.
 50. math/algebra

  5-2+3=
 51. math/algebra

  5-(2+3)=
 52. math/algebra

  9(3)+4=
 53. math/algebra

  9(3+4)=
 54. math/algebra

  If n=4 what does 3x+5=
 55. algebra 2

  Divide. x^2+5x-26,x+7 Thank you.
 56. algebra

  4ã96x^8y^10
 57. algebra

  3ã^7 3ã16y^8
 58. Algebra 2

  Please help! (1/4x^4+6/7x^3+1/8x^2+7) + (-3/4x^4+7/8x^2-7).Thank you
 59. Algebra

  What is the domain of: ~4:(4x-8)
 60. algebra

  5x+5=2/10x+29
 61. algebra

  simplify: ã(x^2+2x+1)
 62. algebra

  simplify: ã(x^2+2x+1)
 63. math

  algebra;40-20=50-_?
 64. algebra

  whats x²+7x+10÷x-6 x
 65. algebra

  -2 -9 1 4 How do you Simplify
 66. Algebra

  How to factor 4x^3 -4x+16 ?
 67. algebra

  y=-x-9 what is the solution
 68. algebra

  solve for y y^2-6y+9=25
 69. Algebra

  How do I solve 5*(3x+2)=75
 70. algebra

  how do i solve. 3y-6+y+44=7y+40-5y
 71. algebra 2

  log 1 12
 72. algebra

  how to solve 2.4-m/q=-1.73 and 3.6-m/q=1.27
 73. algebra

  solve 3(x-2)+4x=-27
 74. algebra

  factor x^3-5x^2+4x
 75. algebra

  help solve x^+18-4=0
 76. algebra

  5ã-1/1024
 77. Algebra

  36^2-36x+9=0
 78. algebra

  LCM of 14, 40, and 36
 79. algebra 2

  what is 7^1/2 divided by 7^3/5
 80. algebra 2

  what is 7^1/2 divided by 7^3/5
 81. Algebra II

  ((x-1)/3x+15))-((x+3)/(5x+25)) HOW TO SIMPLIFY THAT???
 82. Algebra II

  ((x-1)/3x+15))-((x+3)/(5x+25)) HOW TO SIMPLIFY THAT???
 83. Algebra II

  ((x-1)/3x+15))-((x+3)/(5x+25)) HOW TO SIMPLIFY THAT???
 84. algebra

  (1/(1+x))+(1/x) Factor
 85. Algebra

  solve (x=10) (x-18) (x=13)=0
 86. Algebra needs help

  1/2^(-x)=3 then how is 4^(x+2)?
 87. algebra

  solve -0.9x < -5x
 88. algebra

  v^6-64 factor
 89. algebra 1

  what are values of a and b, if any , where a|b-2|<0?
 90. algebra

  x^2+34x+c
 91. algebra

  P=b+2s Solve for s
 92. algebra

  R=12000(0.07)/(1+0.07)^7-1
 93. Algebra

  Simplify 11(-2a+3b-4c)-9(5a-5b+3c)
 94. Algebra

  X+y+z=2200
 95. Pre-Algebra

  What is a-3/5=1/5 ?
 96. algebra

  _____j - 4.5j =3.8j
 97. algebra

  simplify (y+5)(y+1)
 98. algebra

  how do i work 2x+3[4-(3x-7)]
 99. algebra

  if 2/y+2=-3?y-3,then what is the value of y?
 100. ALGEBRA :/

  Help !! I am lost !! 0.7(3x+4) >/ 1.3-(x+2)
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100