algebra II-URGENT

44,684 results, page 40

 1. algebra

  What is the reciprocal of y+2/3x + 3
 2. algebra

  What is the reciprocal of y= 2/3x +3
 3. algebra

  why the line x = 4 is a
 4. algebra

  5x+5=y-5 solve for y
 5. pre-algebra

  is x+3x 4x or 3x^2?
 6. algebra

  7/2x+1/2x=3x+5/7+7/2x the solution is x = ?
 7. algebra

  Solve 6.5x-2.1=3.9-3.5x
 8. algebra

  7n + the squareroot of n =18
 9. Algebra

  27x^2-1/3y^2
 10. Algebra

  r^2-r(@a-b)-2ab
 11. algebra 1

  could you please help me? b+10 b-6 ---- = ----- 6 2
 12. algebra 2

  factor this: x^2-6=10
 13. Algebra

  2n(x-n)=x-5n+2 Solve for x
 14. algebra

  3/5+(4/9*3/8) divided by 2/3
 15. algebra

  Help! I'm so confused. How do I do these? y=2x-5 for x p=-3w+9 for w 2m-6=4n+4 for m 3x-y=-2y for y
 16. algebra 1

  [2(6-1)]/2=? PLEASE HELP ME!??!
 17. Algebra

  How do I find -x when x= 81?
 18. algebra

  Factor x^2+6x+5 and x^2+8x+15
 19. algebra

  Simplify 5x^7y^6/ 4y^6x^3*7x^3y^4/6x^2y^5
 20. Algebra

  solve:2y^2+8y-24=0
 21. pre algebra

  5-2
 22. college algebra

  (x+8)/2+(x-2)/5
 23. algebra

  find f^-1(x) f(x)=x-5
 24. algebra

  2y+1<-3 help me with this problem
 25. algebra 2

  simplify: y = 5x + 3 (6x^2 - 2x)
 26. Algebra 1

  need help
 27. Algebra

  What is the function of f(0), f(1), and f(2)? f(0)= f(1)= f(2)=
 28. algebra

  3x^6 y^4 + 6x^4 y^3 + 24xy
 29. algebra

  If r=5z then 15z=3y, then r=?
 30. Maths-Algebra.

  z - 4 = 11 __ 4 z= z=
 31. algebra 2

  if g(x) = 2x+1 find g[g(x)]
 32. algebra

  What is this called? If a>b and b>c, then a>c
 33. Algebra

  how do solve this? 2x-3(x^2 - 5x + 6)+5
 34. algebra 2

  how do you solve 1/3 + 4/x=2
 35. algebra

  how do you slove this 4x-3y=-2 ?
 36. algebra :/

  solve for y? -2x+3y=-12
 37. Algebra

  is this right? 5/2x + 1/4x = 5/4 + x (2/2)5/2x + 1/4x= 5/4 + x, 10/4x + 1/4x= 5/4 + x, 11/4x= 5/4 +x' 10/4x-x = 5/4 + x - x, 6/4 x = 5/4, (4/6)6/4x= 5/4(4/6), x= 5/6.
 38. Algebra 2

  9x^2-27y2
 39. Algebra

  Is this right? 5/4x + 1/8 x =9/8 +x 11/8x= 9/8 +x 3/8 x = 9/8 x= 3
 40. Algebra

  Find -x when x=-49/39. Thanks!
 41. Algebra ll

  Graph y=-1/3(x+5)(x-1)
 42. Algebra

  y3-2y2- + 3y-4 for y+5 (-9) (-9) (-9) m.m.m 7.a.a.b.b.b
 43. Algebra

  2ã48 - ã3 Thank you!
 44. Algebra

  Simplify (p^-4+m p^2m)^-4/ (p^-4)-m
 45. Algebra

  Simplify (5x^-2)-(3y^-1) --------------- (x^-1)+(y^-1)
 46. Algebra

  Factor (m + 4) (a – 5) + (m + 4) (a + 3)
 47. algebra

  6m+9n-pn+9m= i DO NOT understand this can anyone help me
 48. Algebra

  5x^2-10x+2=0
 49. algebra

  -2 x 7 = -3 + t + 24 solution?
 50. algebra

  inverse of y=(x+6)^3+3
 51. algebra

  solve. 3x/2 + 8-4x/7=3
 52. algebra

  Factor : (4x^2-7x+3) - (3x^2-5x)
 53. Algebra I

  What is x2 = 121
 54. algebra readiness

  21+8(v+3)+3+7v?
 55. Algebra

  w^2-11w+30=0
 56. Algebra

  Multiply: (9-4x^3)^2
 57. Algebra 2

  logs?
 58. Algebra

  Factor: 2x^4-4x^3y^2+8x^2y Thanks for the help!
 59. algebra 2

  x/x^3+y^3 , x/x+y The LCD is
 60. Algebra

  f(x+h)-f(x)/h for f(x)= 4x+9 and simplify.
 61. Algebra

  9 to the 3/2 power?
 62. algebra

  simplify 4*8-3*6+3
 63. Algebra

  factorize x^4 - (x-z)^4
 64. pre algebra

  9r-5(r+6)=8r-2
 65. algebra

  (25b-2)-8(3b+1=-5
 66. pre algebra

  - 2 + 5 = +3
 67. pre-algebra

  0.6x+ x ¡Ü1.4x-1
 68. Algebra

  evaluate z+y/9 for z=62 and y=10 z+y/9=
 69. pre-algebra

  8x-(4x+7)=5
 70. algebra

  8x-(3x=17)=13 solution for x
 71. algebra

  ©ø¡î-27 = 9¡î-3 is this correct
 72. Algebra

  If h(x)=3/(2x+1), find h(a-1)
 73. algebra

  How to solve 2/3(b-6)
 74. Algebra

  log_7 1 = ???
 75. College Algebra

  3^(2x) = 14
 76. Algebra 2

  S = lw +2h +lh, solve for w
 77. algebra

  How do you simplify 7-6 x 2ã 3+9
 78. algebra

  how to solve this: a/a-1 - a-1/a = 4
 79. Algebra

  x+14y=84 2x-7y=-7
 80. algebra

  8(x-8)^3-1728
 81. algebra

  14+x2 simplify
 82. Algebra 2

  (9x^3 - 10x) (3x - 1)
 83. Algebra

  x=2 y=4 2x+3y over 3x-y+2
 84. algebra

  S/A= 4.5, D/A=4.5,N/E=.80, A= D+E. SOLVE FOR N/S
 85. Math Algebra

  -4x(2x - 4) - 3 - 5x
 86. algebra 2

  If f(3a-1) = 12a-7, what is f(x)?
 87. algebra

  solve: -0.6x<-12
 88. Algebra (math)

  3{[4(n-4)+16]-[3(5n-3)+5]}
 89. algebra

  simplify 5[-8-(34-49)]
 90. algebra

  evaluate x + y/8 x=65 and y=7
 91. algebra

  y -3 >-20 The solution is {y|y> ? }
 92. Algebra

  how do I solve this M/6 - 7 = 2/3
 93. algebra

  d=___, r=55 mi/h, t=3 h
 94. algebra

  how to factor 8x^3+27?
 95. algebra

  F=G((mM)/(d^2)), solve for d
 96. Algebra 1

  2≤y-4<7
 97. algebra

  Solve x+3y=12
 98. Algebra

  Solve for j. B=j+q/2
 99. algebra

  Solve for j. B=j+q/2
 100. algebra

  solve. 6-3(3x-5)=-6
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100