algebra II-URGENT

44,772 results, page 38

 1. Algebra

  3/12+5/12+3/12+n=1
 2. algebra

  4x+y=5
 3. Algebra

  -4(-3x+w)+6(-6w+2x)
 4. algebra

  m/-6<9
 5. Algebra 2

  x-3/x=3/5
 6. Algebra 2

  X-3/x=3/5
 7. Algebra 2

  3x/7+2/7=2
 8. algebra

  x=6/27 = 1/x
 9. algebra

  (m2-m-4)+(m-5) A: m^2-2m+9 B: m^2+2m-9 C: m^2-2m-9 D: m^2m+9
 10. algebra

  x+3/x^-x-12 + 2/x+3 = 1/x-4
 11. algebra

  8>7n+1
 12. algebra 1

  1/2x+2/3=1/8x-3/2
 13. Algebra 1

  3n+40=-6(-2n+1)+1
 14. Algebra 2

  f(x)=3x+1 g(x)= -4 h(x)=5x m(x)=x^2 What is m(x)/ h(x) ? What is f ^-1(x) ? What is h(h(x)) ?
 15. algebra

  3x^2-5x+1=0
 16. algebra

  45 more than q
 17. Algebra

  x^2+5x-36
 18. algebra

  8(4k-4)=-5k-32
 19. algebra

  2/3m + 17 = 17
 20. algebra

  3x+9(x+2)(x-2)/4y(x+3)(x+3)
 21. algebra

  2 over 3 = 11 over 8 +b
 22. Algebra

  -8y+1=-9y+2
 23. algebra

  5y/12-y-3/6=2y-1/2
 24. algebra

  -10-3/7x=5
 25. algebra

  2c-4x
 26. algebra

  2x^2-8x+2=0
 27. Algebra

  -(2x^2y)(-xy^4) (-2r/s)(s^2/-6t)
 28. algebra

  b=a+4
 29. Algebra 1

  (-10/10) - (-18/9)
 30. algebra

  What is n + 3 5/6 = 5 1/3?
 31. algebra

  3 - 6/7 x = 21
 32. algebra

  what are those?
 33. Algebra

  3x - 1 > 14 3x-1>14 3x>14+1 3x>15 x>5
 34. Algebra

  V/6=3/7
 35. Algebra

  2/3k+1/4k=22
 36. Algebra 2

  3x+2y=6 -6x-3y=-6
 37. algebra

  Y+3/2Y-5=6/7
 38. algebra

  x + 2.2 < 5, x = -2.3
 39. Algebra

  Y= 1/2x -5, (-3,-1)
 40. algebra

  15-4x=1(3x+1)
 41. Algebra

  -4 - 2n + 4n > 7 - 4
 42. algebra

  9n=81
 43. Algebra

  x_< 2 y_>-2x+4
 44. Algebra

  can you help me with algebra
 45. algebra

  is this right? 2/3+3k/4=71/12 y=12/8
 46. algebra

  if 10+5y=77 then what is y?
 47. Algebra.

  What does this mean? y=3x
 48. algebra

  1/4 - 2/3x = 3/4 - 1/3
 49. algebra 1

  5p+9c+p for c
 50. algebra

  ¯3 x 5 + ¯36 ÷ ¯3 -- ¯7 — 10 + 6 x ¯8 ÷ ¯24 —1 =
 51. algebra

  (2/3)((7/8)-4x)-5/8=3/8
 52. Algebra

  Y=2x^3+x^2-x
 53. algebra

  1/6h=9
 54. Algebra Help

  (3x^2y-^5)-^3 What????
 55. Algebra 1a

  -8\x=12
 56. Algebra

  y=2x-4 2y=-x
 57. algebra 1

  2x-3y=9 x=-3 5x+4y=16 y=-16 x-y=1 5x-4y=0 3x+6y=15 -2x+3y=-3
 58. algebra

  -3r+18=6r
 59. Algebra 1

  1/4 x (7+3g)= - g/8 please help
 60. algebra I

  What is 3/4x-7=8+-6x
 61. Algebra

  5/(6 x)-2/3 = 4-2/x
 62. algebra

  -4/3x+3=
 63. algebra

  90+30(2)-4.9(2)^2=
 64. Algebra 1

  5x/(x^2 – 25)
 65. algebra

  (x2 + 16 = 36) what is x?
 66. algebra

  a+8-2(a-12)> 0
 67. algebra

  6d-3d+2d=35
 68. Algebra

  Please help!! 5/2y+14
 69. Algebra 1

  25% of what is 28?
 70. Algebra

  What is 9m+2m-8=5(m-2)
 71. algebra

  x^2+4x-47 x+8
 72. algebra

  5r-4s=8 4r+5s=31
 73. algebra

  5/4x+1/8x=5/8+x
 74. algebra

  3r-5s=-14 3r+3s-56
 75. Algebra

  -0.7x<-35
 76. algebra

  (y-3)(y-6)=0
 77. Algebra

  8x - 4y when x = 2 and y and y = 3
 78. algebra 1

  Let x^2-y^2=20 and x-y=2. What is the value of x+y?
 79. algebra

  which would this be < or > -19 18
 80. algebra

  5/4x + 1/8x = 3/8 + x = X =
 81. algebra

  3/2x-1 = x+1
 82. Algebra

  -6h + 4 - 3 + h = 11 4-3-11=6h-h -10=5h -2=h
 83. algebra

  7m when m=1.7
 84. Algebra

  3(x - 2) > 4(2x + 11)
 85. Algebra

  what is n? 3 n -+- =2 8 4
 86. algebra

  2x=x+7
 87. algebra

  (1/t-1)-(1/t+2)
 88. algebra

  -1/5x+5/2=11/5
 89. algebra

  (x+2)^2+(y-4)^2=9
 90. algebra

  (y - 6)2 = 13
 91. Algebra

  Let a ☺ b = 2a − 3b. What is the value of (1 ☺ 2) ☺ 7?
 92. Algebra

  1/5x + 4/5y + 2/5x - 1/5y=
 93. Algebra

  1)
 94. Algebra

  4r+12/8=5r-20/5=
 95. Algebra

  -(3x-2y) -(5x-4y)=
 96. algebra

  y>=1 x>=5
 97. Algebra

  4+ (-8) +12+
 98. algebra

  8x-(6x+7)=3 x =
 99. algebra

  2/3 _ x/5 < 4/15
 100. algebra

  1/x+2 - 2/x+3 = 3/x^2+5x+6
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100