algebra II-URGENT

44,251 results, page 37

algebra

4/5 x -3 3/4 x 2 1/2 =

Algebra

3b + 7.1 = 2.5b + 11.5

algebra

3/2x-1 = x+1

algebra

-2(x-3y)-3x+5y)-(6x-8y)

Algebra

4+ (-8) +12+

Algebra

m+7/m^2+4m-21

algebra

what is -4^4 thank you!

algebra

3 (a2 + b ) - 4 ( a2-b ) =

Algebra 1

4a=1-b 4a=2-b

Algebra I

4a=4-b 4a=2-b

Algebra

4b - 3 > -1

Algebra

1+4n=7-5

algebra l

-2 = 4r + s for s

algebra

A(n) = 5 + (n-1)(-3)

Algebra

If z = (x-8)/(2x) then x=?

algebra

If a=2 what is -a^2? -4 or 4? Why?

Algebra

x/4 = 12/6 A. x= 6 B. x= 12 C. x= 8*** D. x= 48

Algebra

4x - 3/5 = 2/5 A. 1/5 B. 5/5*** C. 1/2 D. 1/4

Algebra

1\8(3d-2)=1/4(d+5)

Algebra

9!-6!/ (9-3)!

Algebra 2

3x/7+2/7=2

Algebra 2

X-3/x=3/5

Algebra 2

x-3/x=3/5

Algebra

-4(-3x+w)+6(-6w+2x)

Algebra

-4(a+3)-a

Algebra

If a+b=-9 what is 8a + 8 b?

algebra

1/4 - 2/3x = 3/4 - 1/3

algebra

2c-4x

algebra

y/6=7.2

algebra

m/9=24/36

Algebra 1

-4x+y+=1 2y-2=8x

Algebra

1. 5h - 9 = -16 + 6h 2. 4x + 4 = 9x - 36

Algebra

X² +5x +6=0

Algebra

(x-2)+1/x+1=2/3

Algebra

2y-8=3y-18

algebra

(n - 5)(n - 1)

algebra

-38=-4k-8+4k-28

Algebra

3(x+y)+a(x+y)

Algebra

2x^3+9x-4x+10/(x+5)

Algebra

V/6=3/7

Algebra

Y= 1/2x -5, (-3,-1)

Algebra

can you help me with algebra

algebra

5^n+3/25^2n-3=1

Algebra

-6y+8y^2+2/1+2y

Algebra

7 – 5(2 – x) = –(x – 8) = 11/6

Algebra

1/2(k-5)=3

Algebra

(5x^2+8x+1) + (3x^2+-4)=

Algebra

Y=2(x+3)

ALGEBRA

4x+6=8

Algebra

5/6-2(-1 3/4)/5 1/5 Help!!

Algebra

x/x-4 - 4/x-5=- 4/x^-9x +20

Algebra

2x/x-5 + 1/x-1=0

algebra

a-6 a-1÷a+2

algebra

2(x+x+1)+2

Algebra

X/5 -g=a for x

algebra

x2-6x+9=64

Algebra

-2+1

Algebra

m2+mn/m2-mn

Algebra 1

1. 4f (5)+7 2. F(X)=2x-6 3. g(X)= x^2-x-x-9 4. h(x)=4-X

algebra 2

x-y+3z=19 -2x+2y-6z=9 3x+5y+2z=3

algebra

h/j=15 for j

Algebra 1

3 [42-2 (10^-9^)]

Algebra

What is f(4) if f(x)= |3x + 4| - 2

Algebra

(3-2i)^2

Algebra

(2x-7)(x+2)+(3x+7)(x+2)

algebra

(4 x 10^-5)^-6

Algebra

(8.8 × 10^-5)^-5

Algebra

2+3+5+6+8+9+......+(3n-1)+(3n) a.p.

Algebra

-(3x-2y) -(5x-4y)=

Algebra

1/5x + 4/5y + 2/5x - 1/5y=

algebra

-5(3-x)+4=5q-11

Algebra

- 2/5 x - 9 < 9/10

algebra 2

f(x) = -4x + 7 and g(x) = 2x - 6.

Algebra 2

X^2x-2x-2=0

Algebra 2

x^2-4x-1=0

Algebra 2

X^2-8x=-14

Algebra

4r+12/8=5r-20/5=

Algebra

5x-4y=10 2x+8y=4

Algebra

5x-4y=10 2x+8y=4

Algebra 1

3x + y = -11 6x - 2y = -2

Algebra

8-3/4c=5

Algebra

8-3/4c=5

Algebra

2+5s-4

Algebra

9|r-2|-10<-73 r<-5 r<9

algebra

-3(4y-9)+2(2y+6)

Algebra 1

What is c if: a+b+c = 77, a-c = b+c, and c = b/2

Algebra

y/5+y-3/2=7

Algebra 6

3x+2y-2x+2=3x-2x+2y+2

Algebra

9,12,15,19,...

Algebra

Y=3.25 k(x)=0.75

algebra

f(x) = a(x-h)2 + k

Algebra 1

-3x + 2y = 11 3x - 4y = -19

Algebra

|4-6|^3 - |5-9| / |3(6-5)| + |35-7)|

algebra 1

x = -3 ,-2 ,-1,1,2,3 y= ?

Algebra

7/4% of what is 7?

Algebra

9/4% of what is 9?

algebra

|2x-3y| if x= 0.5 and y=-0.7

Algebra

(7x^2 - x - 2) - (-6x^3 +3)

Algebra

f(2)=f(4)=0, f(3)=−2. f(x)=?

algebra

f(x)=x^2 and g(x) =|x| then f+g=?

Pages

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100