Algebra, help + check please

57,936 results, page 83

 1. Algebra 6

  3x+2y-2x+2=3x-2x+2y+2
 2. algebra

  (4b+5c)(4c+3b)=
 3. Algebra

  (-2y) (-y+11)
 4. Algebra

  2x^3+9x-4x+10/(x+5)
 5. Algebra.

  What does this mean? y=3x
 6. algebra

  y=-5/6x+4
 7. Algebra 2

  y=ln(x-10)
 8. Algebra 2

  6X^(2/3)-5X^(1/3)-6=0
 9. algebra

  x^2-5
 10. algebra

  2x-3(x+4)=-5
 11. algebra

  3x+4x
 12. Algebra

  3(x-1) -2(x^2+3x+4)-5(x+9)=
 13. algebra

  x/2-1/3=5
 14. algebra 2

  y+2x=5;x=-1,0,3
 15. algebra

  -1/2*3/5*(-2/7)
 16. algebra

  what is 1=2n
 17. algebra

  y=1/2x-1
 18. algebra

  2x-5(X+3)> -20
 19. algebra

  2x-5(x=3)>-20
 20. algebra

  (3+4i)+(-5+7i)
 21. algebra

  -e^-3.9n-1 - 1 = -3
 22. Algebra

  (x^4y^6z^12/9^-2x^3y^-8z^-9)^0
 23. algebra

  2+i/3-i
 24. algebra 2

  1/2 {9+5[-3]}
 25. algebra

  (1/t-1)-(1/t+2)
 26. algebra 2

  10-[5+9{4}]
 27. Algebra

  -1<5-2p<5
 28. algebra

  r/3+7=-4?
 29. algebra

  y=x+z x=8 z=12 what is that value?
 30. algebra

  all
 31. algebra

  1)
 32. algebra 2

  1/5(b+10)-7=1/3(b+9)
 33. algebra

  what is -2=6/7p
 34. algebra

  4[(2(-5x+y)-y]-10(y-4x)
 35. algebra

  5x^3
 36. algebra

  -84/43 -7y=7
 37. algebra

  (2c+1)(3c+5) x^2-3x-10
 38. algebra

  4s=-28
 39. algebra

  If y=7.2 when x=10, what is the value of x when y=20?
 40. algebra

  2/y+p=3/q
 41. Algebra 2

  3.4e^2-2n - 9 = -4
 42. Algebra 1

  N/5-9=1/5
 43. Algebra 2

  x^2-x+5=0
 44. algebra

  m/9=24/36
 45. algebra

  s+t=-4 and s-t=2
 46. algebra

  if f(x)=2x+1 then f(-2)=
 47. algebra

  (x+2)^2=9
 48. algebra

  x^2 + x - 72
 49. algebra

  5/4x + 1/8x = 3/8 + x = X =
 50. algebra 2

  (-5g^5h^6)^2(g^4h^2)^4
 51. algebra

  (2x+5y)0=?
 52. Algebra 1

  -4x+y+=1 2y-2=8x
 53. algebra

  ã3 _ 3ã2 - ã3
 54. algebra

  1/3-4(4/7 + 5)
 55. Algebra

  y=-3/2x -2
 56. algebra 2

  (-2.7)^0
 57. algebra

  -(6)^-1
 58. algebra 1

  What is b^2-b/2
 59. algebra

  4)
 60. algebra I

  what is (-9)=7+7/9z?
 61. algebra

  44=5g-8-g
 62. algebra

  x2+7x+10/x-9
 63. algebra

  5x/9-11=-51
 64. algebra

  -9-12(2-3y)= -25-2(y+6)
 65. algebra 2

  (3 - 9i) + (4 + 5i) = ?
 66. algebra 1 (RP)

  7x+(-11)
 67. Algebra Help

  (3x^2y-^5)-^3 What????
 68. algebra

  x=8
 69. algebra

  7/9(w+6)=4/9-w
 70. algebra 2

  5^2x=3
 71. algebra

  what is 4x-15/2=1/2
 72. Algebra 2

  let f(x)=7x+4 and g(x)= 3x-9 g(f(x))
 73. Algebra

  2d + 1 fifth
 74. Algebra Two

  let f(x)=7x+4 and g(x)= 3x-9 f(x)*g(x)
 75. Algebra

  2d + 1 --- 5
 76. Algebra

  -2x+1>7
 77. algebra

  if 2k - 4 = 8, then k is what
 78. algebra

  8-|1-y|=7
 79. algebra

  Need Help! 1/2x - 7 = -4;6
 80. algebra

  30% of 59
 81. algebra

  -38=-4k-8+4k-28
 82. algebra two

  -11/ (-1/2)
 83. algebra II

  12/3/4
 84. algebra

  2x+2y+2=-18+6y-8
 85. Algebra 2

  1. |x^2-3x+3|=3 2. |x^2+2x+1|=-4 3. |3x+2|+3=0
 86. Algebra

  -(x-10)=7
 87. algebra

  (2x^2-3x+1)(x^2+x-2)
 88. algebra 2

  7|8-3h|=2h-7
 89. algebra 1

  3-( -6 1/4 )
 90. algebra 1

  15.6+x for x= -17.9
 91. algebra

  x^2-3x=-10
 92. algebra

  x+7-5(3x+2)
 93. algebra

  y+y+2=18
 94. algebra

  (5x-3)(3x-8)
 95. Algebra

  2 * 7 - 10 / 9 - 4 = I got 7. Is that ok?
 96. algebra

  -(17*2)=13
 97. algebra

  Y+3/2Y-5=6/7
 98. Algebra

  3m - 10 = 2(4m -5)
 99. algebra 1

  (x+5)(x+2) (x-2)(x-2) (x+5)(x-12) (3c-4d)(2c+5d) (5x-3)(3x-8)
 100. algebra

  ln(3x-4)-Ln(x+1)=Ln(2)
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100