Post a New Question

Afrikaans

posted by .

Goeie More

Skryf Die volgende sinne in die LYDENDE VORM.

1.Babsy het gister die bal baie hard geskop.

2.Lalla moet daagliks die winkel blitsvinnig gaan

 • Afrikaans -

  Gister het Babsy die bal baie hard geskop

  Daagliks moet Lalla die winkel blitsvinnig (verbygaan or ingaan).


  Teen minste ek dink dit is hoe dit is... Ek is nie seeker ek bly al baie laank in die buiteland.

  Maar nou ja.

  Voorspoed!

 • Afrikaans -

  The ball was ....

  The store must be ..... every day by Lalla

Answer This Question

First Name
School Subject
Your Answer

Related Questions

More Related Questions

Post a New Question