Saturday
February 25, 2017

Homework Help: Afrikaans

Posted by Sivashen on Thursday, March 31, 2011 at 4:08am.

Goeie More

Skryf Die volgende sinne in die LYDENDE VORM.

1.Babsy het gister die bal baie hard geskop.

2.Lalla moet daagliks die winkel blitsvinnig gaan

Answer This Question

First Name:
School Subject:
Answer:

Related Questions

More Related Questions