Monday
February 20, 2017

Homework Help: social studies(history)

Posted by brk on Monday, March 28, 2011 at 4:43pm.

1 – Tanzimat ile Meşrutiyet yönetimlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nda meydana getirdikleri temel değişiklikleri yazınız.2 – İttihat ve Terakki yöneticilerinin I. Dünya Savaşı’ndan beklentileri nelerdir.

3 – Çanakkale Savaşı’ndan İtilaf Devletleri’nin beklentilerini ve savaşın sonuçlarını yazınız.

4 – I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve siyasal konumunu açıklayınız.

Answer This Question

First Name:
School Subject:
Answer:

Related Questions

More Related Questions